Toiminta­terapia

Laadukkaan toimintaterapian avulla pärjäät arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Toimintaterapiasta hyötyvät kaikenikäiset henkilöt.

Toimintaterapian avulla selviydyt arjesta helpommin

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa keinoja selviytyä arjesta mahdollisimman omatoimisesti. Toiminta­rajoitteita voivat tuoda mm. kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat ja ikääntyminen. Apuväline­tarpeen kartoitus ja käytön harjoittelu voivat kuulua terapiaan. Toiminta­terapian avulla pyritään auttamaan asiakasta elämään oman näköistä elämää omien tarpeiden, mielen­kiinnon kohteiden, valintojen tai tavoitteiden mukaan. Painopisteet voivat olla arjen toimintojen harjoittelussa ja hallinnassa kuten itsestä huolehtimisen tai kodinhoidon toimissa, asioinnissa kodin ulkopuolella, harrastuksissa, leikissä, levossa jne. Terapia toteutuu usein asiakkaan elin­ympäristössä, mutta myös palvelun­tuottajan tiloissa.

Heli Räihä, toimintaterapeutti 

Tiina Mannermaa, toimintaterapeutti (lapset ja nuoret)

Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@kalevalankk.fi

Kelan kuntoutukset

Järjestämme IKKU, TULES ja OMPA –kursseja sekä monia­mmatillista yksilöllistä kuntoutusta.

Hinnasto

Tutustu hinnastoon ja varaa aika hoitoihin etukäteen etukäteen.