Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

08 655 7111

KIILA- yksilöpalvelu vuonna 2020

KIILA- kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai toimit yrittäjänä.

Kohderyhmä

kuntoutujan työkykyä heikentää/on olennaisesti heikentänyt sairaus ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen

kuntoutumisen tarve on havaittu, mutta työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ylläpitämisessä ovat olleet riittämättömiä

Hyvinvointi Sampo kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän, joka voi olla joko ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista. Ryhmän koko on 3-5 henkilöä. Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana ja se sisältää:

 1 avopäivän (kuntoutujan lähtötilanteen arviointi), 

 8-9 ryhmämuotoista avo- tai laitoskuntoutusvuorokautta (jakson pituus 5+4 vrk, sisältää

       yhteistyötapaamisen, tapahtuu Skype-neuvotteluna tai puhelimitse),

 2-6 yksilöllistä käyntikertaa (ryhmäjaksojen yhteydessä tapahtuva tapaaminen) ja

 tarvittaessa seurantayhteydenotto.

Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikkasi kanssa. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa voit silti hakeutua kuntoutukseen. Silloin tarvitset suosituksen perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

Näin haet kuntoutukseen:

https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen


KIILA yksilöpalvelun ajankohdat


Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa