Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

08 655 7111

Onko sinulla selkäsairaus, ylä- tai alaraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus?

Toteutamme KELAN järjestämää kuntoutusta, jonka tavoitteena on vähentää osallistujan tuki- ja liikuntaelinoireita. (TULES)                                      Ryhmämuotoisella kurssilla tuetaan osallistujan kokonaisvaltaista työ- ja toimintakykyä, aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä. Lisäksi kurssi tukee terveiden elämäntapojen omaksuumista ja sairastumisen aiheuttaman elämänmuutoksen hyväksymistä. 

Kursseja on ryhmitelty eri kuntoutustarpeiden mukaisesti; niska-/hartiaoireiset, selkäoireiset, polvi-/lonkkaoireiset. Kurssin kokonaiskesto on 15vuorokautta ja se toteutetaan 9kk aikana, kolmessa eri jaksossa (5+5+5).

Kursseille valitaan henkilöitä;       

-Jotka ovat työelämässä,opiskelemassa, palaamassa työelämään, kuntoutuksessa, poissa työelämästä.                                                                                                  -Joille työ aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia tai oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta.                                                                                           -Joiden työ/opiskelu -ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymista arjen toiminnoista töissä tai kotona.                                                                     Arjen toiminnoista selviää kuitenkin omatoimisesti.                                                                                                                                                                                            -Jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta/toiminnan harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta.                                                                                                                                                    

Kursseille haetaan KELAN kautta