Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

08 655 7111

Hoidatko aikuista läheistäsi päivittäin?

Toteutamme KELAN järjestämää moniammatillista kuntoutusta parikurssin muodossa (OMPA). Parikurssille osallistutaan yhdessä aikuisen omaishoidettavan kanssa (asiakkaan puoliso, omainen tai läheinen). Huomiothan, että hakijalla ei tarvitse olla kunnan kanssa olevaa omaishoitaja sopimusta. (Henkilökohtainen avustaja ei voi hakea kurssille)

Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen  vuoksi arjen toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua. Hänellä on uupumisoireita, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Ryhmämuotoisella kurssilla annetaan työelämässä, opiskelemassa tai eläkkeellä olevalle omaishoitajalle;

-Tukea elämäntilanteen hallintaan                                                                                                                                                                                                                            -Valmennusta omaishoitajuudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen                                                                                                        -Tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen                                                                                                                                                                                           -Voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa  elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Kurssin kokonaiskesto on 15 vuorokautta ja se toteutetaan kolmessa eri jaksossa (5+5+5) Hyvinvointi Sammossa laitoskuntoutuksena.

Kurssille haetaan KELAN kautta