Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

08 655 7111

Oletko yli 68- vuotias monisairas kotona tai palveluasunnossa asuva henkilö, jonka sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarvetta?

 

Toteutamme KELAN järjestämää ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssia (IKKU), jonka tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä auttaen asiakasta ymmärtämään ja hallitsemaan ikääntymiseen liittyviä asioita. 

 

Kursseja järjestetään henkilöille, joilla on sairauden vuoksi vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen arjen toiminnoista.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti eläkkeellä oleville henkilöille, joiden toimintakyky on alkanut heikentyä ja kuntoutus on tarpeellista.

Kuntoutuja pystyy liikkumaan itsenäisesti tarvittavia apuvälineitä käyttäen ja ymmärtää kuntoutuksen merkityksen toimintakykynsä parantamiselle tai ylläpitämiselle. Kuntoutujalla on korkeintaa lievä muistisairaus.

 

Kurssin kesto on 11 vuorokautta jakautuen niin, että aloitusjakso on 5vuorokautta (majoituksella), 1x kotikäynti tai yhteydenotto puhelimitse ja päätösjakso 5 vuorokautta (majoituksella). Kuntoutusohjelmaa on n. 5h/pv.

 

 

Kursseille haetaan KELAN kautta.