Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

08 655 7111

Purentaelimistön toimintahäiriöt ja fysioterapia (TMD)

Purentaelimistön toimintahäiriö eli TMD (temporomandipular disorders) tarkoittaa leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten kipu- ja sairaustiloja sekä toimintahäiriöitä. Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten ja puremalihasten kiputilat, alaleuan liikehäiriöt ja rajoittunut suun avautuminen. Muita oireita voi olla muun muassa päänsärky, kasvo-, korva- ja niskakipu tai äänentuotto-ongelmat. Toimintahäiriöt voivat olla lihasperäisiä, nivelperäisiä tai usein myös näiden yhdistelmiä. Ne voivat aiheutua muun muassa huonosta ryhdistä tai asennosta, yö- tai päiväaikaisesta hampaiden yhteen puremisesta, leukanivelten virheellisestä käytöstä tai sattuneesta vammasta tai tapaturmasta.

Purentaelimistön toimintahäiriön hoitona käytetään alaleuan liikeharjoituksia ja fysioterapeuttisia hoitomuotoja. Fysioterapiassa tutkitaan asiakkaan ryhti ja pään asento sekä havainnoidaan epäsymmetrisyyksiä ja liikehäiriöitä pään ja leuan liikkeissä. Hoidot sisältävät leuan ja kasvojen alueen sekä niska-hartiaseudun käsittelyä sekä leukanivelten mobilisointia liikkuvuuden parantamiseksi, rentouttamiseksi ja kivun lievitykseksi. Tutkimista sekä hoitoa tehdään leuan ja suun ulkopuolelta sekä suun sisältä. Lisäksi potilaan informoiminen ja omahoito-ohjeiden antaminen kuuluvat fysioterapiaan.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa