Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

Tehostettu palveluasuminen

Hyvinvointi Sampo tarjoaa tehostettua palveluasumista Kuhmossa. Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa Kainuun maakunta-kuntayhtymän asiakkaiden asumiseen kuuluvat kaikki toimintakyvyn edellyttämät hoitotoimenpiteet, ympärivuorokautinen valvonta ja turvallisuus, hoiva ja huolenpito sekä henkilökohtainen hygienia.

Tehostettuun palveluasumiseen asukasvalinnat tehdään yhteistyössä moniammatillisessa työryhmässä (SAS-työryhmä), jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, tarvittavat palvelut ja hoitopaikka.

Palveluseteli palveluasumiseen

Tehostettuun palveluasumiseen asiakkaat saavat palvelusetelin. Päätöksen pohjalta asiakas tekee Hyvinvointi Sampon kanssa sopimuksen tehostetussa palveluasumisessa asumisesta sekä vuokrasopimuksen. Palvelusetelillä maksetaan hoitoa ja hoivaa asumisyksikössä.

Asiakas maksaa itse ateriat ja vuokran, johon on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea sekä mahdolliset tukipalvelut ja lääkkeet.

Tehostetun palveluasumisen hinnat:

  • Vuokra                 394 €–506 € / kk
  • Hoiva                   99,50 € / vrk, dementiaryhmäasumisessa 99,50 € / vrk
  • Siivous               92,25 € / kk
  • Pyykkihuolto     46,15 € / kk
  • Ateriat               20,80 € / vrk

Sotainvalidin pitkäaikaishoito

Vähintään 10 %:n invalidilla on mahdollisuus päästä vakituiseen laitoshuoltoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

Valtiokonttori maksaa yli 10 % sotainvalidin laitoshoidon, lääkkeet, lääkäripalvelut, ruuan ja ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Lisäksi asiakas saa lääkärin määräämiä yksilöllisiä kuntoutushoitoja vuosittain.

Laitoshoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuvat asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys.

Tarvittaessa järjestämme asiakkaalle oman huoneen, johon hän voi tuoda kotoaan tärkeitä esineitä, huonekaluja ym. Näin hän voi tuntea olonsa kotoisammaksi. Asiakas on meillä omissa vaatteissaan, ja hänellä on mahdollisuus osallistua talon virikeohjelmaan oman vointinsa ja halunsa mukaisesti.

Kun laitoshoidon tarve on ajankohtainen, ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää laitoshoitoon hakeutumisesta.

Meille Hyvinvointi Sampossa on kunnia-asia saada hoitaa isänmaatamme puolustaneita!

Suosittele meitä