Elämäsi kuntoon kuntoutuskeskuksessa

Sotainvalidien laitoshoito

Vähintään 10 % sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella laitoshoitoon, ja mahdollisuus saada jaksottaista laitoshoitoa jopa 24 viikkoa vuoden aikana.

Laitoshoito voidaan toteuttaa jaksottaisena tai toistaiseksi jatkuvana. Hoidossa korostuvat asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Laitoshoidolla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä korostetaan asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Laitoshoito voi olla myös turvallista ja omaisia tukevaa saattohoitoa.

Hoitoympäristömme on viihtyisä ja kodinomainen. Hoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Laitoshoitoon voidaan sisällyttää fysioterapiaa tai toimintaterapiaa sekä virikeohjausta.

Maksusitoumus laitoshoitoon haetaan Valtiokonttorilta. Hyvinvointi Sammon palveluohjaaja avustaa tarvittaessa hakemusten teossa.

Lisätietoja, puh. 0400 593 120, tai Ota yhteyttä lomakkeella.

Meille Hyvinvointi Sammossa on kunnia-asia saada hoitaa isänmaatamme puolustaneita!

Suosittele meitä