Kelan vaikeavammaisten yksilöllinen laitoskuntoutus

Hyvinvointi Sampo järjestää alle 65-vuotiaiden aikuisten vaikeavammaisten lääkinnällistä sekä harkinnanvaraista kuntoutusta Kuhmossa.  Kohderyhmänä ovat vaikeavammaiset kuntoutujat, joilla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan yksilöllisen ja laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen.

Kuntoutusjakson tavoitteet perustuvat kuntoutussuunnitelmaan sekä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän arvioihin.

Kuntoutustiimiin kuuluu fysiatri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosionomi, psykologi ja muut asiantuntijat. Työryhmän kokoonpano ja erityistyöntekijöiden tapaamiset tarkentuvat kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää lääkärin laatimaa kuntoutussuunnitelmaa sekä Kelan kuntoutuspäätöstä.   

Kysy lisää laitoskuntoutuksesta!

Suosittele meitä