Kelan avokuntoutus

Kuhmossa toimiva Hyvinvointi Sampo järjestää Kelan harkinnanvaraista avokuntoutusta myös avoterapiana. Avohoitoon kuuluvat erilaiset yksilöllisesti suunnitellut terapiat, esim. fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja allasterapia. Terapia myönnetään yleensä vuodeksi, ja joissakin tapauksissa enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Terapiaa myönnettäessä Kelassa arvioidaan terapiakertojesi määrä ja jaksotus sen mukaan, että avokuntoutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kelasta saamastasi päätöksestä näet terapiakertojen määrän. Fysioterapian tarkoitus on parantaa itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Fysioterapian erityismuotoina ovat allasterapia ja lymfaterapia.

Kysy lisää avokuntoutuksesta!

Suosittele meitä