Sotainvalidien laitoshoito

Hyvinvointi Sampo järjestää laadukasta hoitoa sotainvalideille ja ikääntyneille Kuhmossa. Vähintään 20 % sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella laitoshoitoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotonaan. Vähintään 20 % sotainvalideilla on mahdollisuus saada jaksottaista laitoshoitoa 10 viikkoa vuoden aikana.

Maksusitoumus laitoshoitoon haetaan Valtiokonttorilta. Hyvinvointi Sammon palveluohjaaja avustaa tarvittaessa hakemusten teossa.

Jaksoittaista tai toistaiseksi jatkuvaa laitoshoitoa

Laitoshoito voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti jaksottaisena tai toistaiseksi jatkuvana. Hoidossa korostuvat asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys.

Laitoshoidolla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä korostetaan asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Laitoshoito voi olla myös turvallista ja omaisia tukevaa asiakkaan saattohoitoa.

Hoitoympäristö on viihtyisä ja kodinomainen. Hoitoa toteutetaan ammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Laitoshoitoon voidaan sisällyttää fysioterapiaa tai toimintaterapiaa sekä virikeohjausta.

Ikääntyneen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä

Lisätietoja
Puh.040 8491841

Ikääntyneiden kuntouttava lyhytaikaishoito

Hyvinvointi Sampo tarjoaa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa rintamaveteraaneille ja muille ikääntyneille. Asiakas voi tulla kuntoutuskodin kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon joko itsemaksavana asiakkaana tai kunnan erillissopimuksella palvelusetelillä. Palvelun tarve voi liittyä esimerkiksi omaishoitajan vapaiden järjestämiseen.

Haluaisitko lisätietoa? Ota yhteyttä, niin vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Meille täällä Hyvinvointi Sampossa on kunnia-asia saada hoitaa isänmaatamme puolustaneita!

Kysy lisää laitoshoidon eri vaihtoehdoista!

Suosittele meitä